Bách Yêu Phổ (Phần 4) (2023)

Nội Dung

《Bách Yêu Phổ》phần 4 kể về câu chuyện Đào Yêu dẫn theo tiểu hòa thượng  Ma Nha, cáo con Cổn Cổn và hàng xóm ở Đào đô Liễu công tử cùng tiếp tục vân du bốn phương tìm kiếm Bách Yêu Phổ thất lạc, dọc đường gặp được sáu loài yêu quái Ám Đao, Bách Tri, Phong Quả, Thục Hồ, Phong Sinh, Độn Ngư, chữa trị những chứng bệnh khó hiểu của chúng...

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2