Liệt Hỏa Kiêu Sầu (2021)

Nội Dung

 Chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Priest Thể loại: Linh dị, huyền huyễn. Tóm tắt: Trong một thế giới không tưởng, có một nhóm nhỏ các "người mang năng lượng đặc thù" bí mật tồn tại, gọi tắt là người đặc năng. Họ không để lộ bản thân trước mặt người thường. Họ có một tổ chức tự trị gọi là Dị khống cục, chịu trách nhiệm quản lí những người đặc năng để họ không gây ra những hành vi phản tự nhiên, giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng theo thời gian, nhóm người đặc năng cũng bắt đầu phân hóa về lập trường. Có người muốn bảo trì cân bằng hòa bình, có người muốn lợi dụng năng lượng đặc biệt để tư lợi. Mâu thuẫn hết sức căng thẳng.

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2