Đại Vương Không Được Vui ( Phần 1 ) (2020)

Nội Dung

- Nội dung: Xin chào mọi người, ta là Diêm Tiểu La, vừa mới nhận chức Diêm Vương. Bởi vì nhát gan sợ ma, nên phụ thân sắp xếp cho ta đến trần gian rèn luyệnNhưng 2 tên Dieman và Eriken đến từ Tây đại lục vẫn chưa ngày nào thôi dòm ngó thiên giới và nhân gian của Đông đại lục.Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Ngưu thị vệ, Mã thống lĩnh, cùng Tiểu Quý tình cờ bị kéo tới, sẽ phụ tá bổn vương chống lại bọn họ'

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2