Bách Luyện Thành Thần (2022)

Nội Dung

"Bách Luyện Thành Thần"gia tộc suy tàn, người thân gặp nạn, La Chinh từ trên mây cao ngã xuống trở thành một gia nô thấp hèn. Trong thế cuộc các chủng tộc không ngừng đấu tranh ở thế giới mà lực lượng thần bí thống trị, La Chinh không cam chịu sa đọa ngẫu nhiên có được công pháp thần bí. Tôi luyện bản thân như một vũ khí, mở đầu cho cuộc đấu tranh từ một tiếng rền vang dội.

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2