Đấu Phá Thương Khung OVA 4 - Duyên Khởi (2022)

Nội Dung

Tập đặc biệt ''Duyên Khởi'', duyên từ đâu bắt đầu, lại từ đâu mà kết thúc. Chuyện xưa lật lại, chúng ta lại một lần nữa kể lại câu chuyện Tiêu Viêm bị từ hôn dưới một góc độ khác, cũng là câu chuyện cũ của một nhân vật chính khác.Đây là phần đặc biệt nói về quá khứ của ''Dược lão''

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2