Hùng Sư Thiếu Niên (Movies)

Nội Dung

Hùng Sư Thiếu Niên - Tên tiếng Anh ''I Am What I Am''Ba cậu trai A Quyên, A Miêu và A Cẩu dưới sự huấn luyện của bậc thầy múa lân Cường Cá Khô, tham gia giải đấu múa lân, trải qua trùng trùng thử thách, từ mèo bệnh lắc mình trưởng thành hóa lân hóa sư tử.

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2