Mộ Vương Chi Vương (Phần 2) Hàn Thiết Đấu (2017)

Nội Dung

Mộ Vương Chi Vương - Hàn Thiết Đấu Là phần nối tiếp phần 1 của phim Mộ Vương Chi Vương. Lạc Vũ Tử trợ giúp Lý Tư tu sửa lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được phong là Mộ Vương. Đệ tử đời sau chuyên xây nên những ngôi kỳ mộ tinh vi cho hoàng thân quý tộc, kỳ nhân dị sĩ, đồng thời phái người đời đời thủ hộ.

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2