Mộ Vương Chi Vương (Phần 3) Huyền Quan Tự (2017)

Nội Dung

Nội dung Mộ Vương Chi Vương 3: Huyền Quan Tự tiếp tục khai thác câu chuyện vẫn còn đang dở dang ở phần 2, lần này là hành trình tại Huyền Quan Tự. Tất cả đều chú ý đến ngôi đại mộ thứ 3 của Cửu Tỏa Liên Hoàn chứa đựng nhiều bí ẩn, mà còn là nơi tranh đoạt Lệnh Phá Mộ của Huyền Quan Nhai. Những mâu thuẫn từ đây mà xảy ra liên tục, giang hồ lại rơi vào cảnh loạn chiến.

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2