Nhất Nhân Chi Hạ ( Phần 5) (2022)

Nội Dung

Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo và các nhân viên thời vụ khác đến Bích Du thôn đuổi bắt Trần Đoá. Cùng lúc tra rõ chân tướng Trần Đoá giết chết Liêu Trung cũng chuẩn bị sẵn sàng xử lý lò tu thân và Mã Tiên Hồng. Đêm khuya lặng gió, là thời cơ tốt để phóng hỏa, đại chiến sắp nổ ra! Trận quyết chiến Bích Du thôn đến rồi

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2