Thiếu Niên Ca Hành (Phần 2) (2021)

Nội Dung

Không sợ thất bại, không uổng thiếu niên. Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt đến Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong cưỡng ép nhận Tiêu Sắt làm đồ đệ, Lôi Vô Kiệt và Lý Hàn Y tủ đệ nhận nhau. Theo chân Tiêu Sắt vào Tuyết Nguyệt thành, những vương tử khác của Thiên Khải cũng rục rịch hành động, lần lượt tìm kiếm đồng minh, một trận tranh đấu giữa các hoàng tử sắp sửa nổi ra tại Anh Hùng yến Lôi gia bảo

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2