Thiên Bảo Phục Yêu Lục (Phần 3) (2022)

Nội Dung

Năm Thiên Bảo thứ 12, nhờ vào cuộc bạo động của Thi quỷ mà thiếu niên Khổng Hồng Tuấn lần nữa được đoàn tụ với Khu Ma Ti. Mọi người Khu Ma Ti từng bước vén mèn âm mưu, tiếp cận manh mối, điều tra chặt chẽ. Mặc dù khó khăn nguy hiểm nhưng vững lòng dũng cảm không hề sợ hãi, cuối cùng đã lật đổ được âm mưu của Yêu vương, trả lại sự bình yên cho biên ải.

Phim Hay

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2