Tiêu Nhân (2023)

Nội Dung

Hoạt hình ''Tiêu Nhân'' cải biên từ truyện tranh cùng tên của Hứa Tiên TriếT. kể về đại Nghiệp năm thứ 3 (năm 607 sau Công Nguyên), vương triều nhà Tùy nằm dưới ách thống trị tàn bạo của Tùy Dạng Đế Dương Quảng khiến dân chúng lầm than, là thời đại đen tối nhất. Vị tiêu khách (thợ săn tiền thưởng) “Đao Mã” phiêu bạt nơi sa mạc Tây Vực nhận được yêu cầu hộ tống một người tới “Trường An”, vương đô nhà Tùy. Vốn tưởng rằng chỉ là một chuyến tiêu đơn giản, ngờ đâu dọc đường nguy cơ tứ phía, tìm đường sống từ chỗ chết.

Copyright © 2014-2023 HHTQ.NET

Liên hệ quảng cáo Telegram @daniru2